Замещение на 30.11.16 (среда)
№ урока Фамилия замещаемого Фамилия замещающего Класс
1 Дудин С.А. Матросова Ю.В. 5б
2 Дудин С.А.   
3 Дудин С.А.   
4 Дудин С.А. Хорев В.В. 5а
5 Дудин С.А. Федотова Л.В. 5б
6 Дудин С.А. Матросова Ю.В. 5а

Замещение на 1.12.16 (четверг)

№ урока Фамилия замещаемого Фамилия замещающего Класс
1 Дудин С.А Федотова Л.В. 5б
2 Дудин С.А Федотова Л.В. 5а
3 Дудин С.А Спиридонов О.Ф. 5а
4 Дудин С.А Салькова А.С. 5б
5 Дудин С.А Федотова Л.В. 7б
6 Дудин С.А Салькова А.С. 5а
       
Замещение на 3.12.16 (суббота)
№ урока Фамилия замещаемого Фамилия замещающего Класс
1       
2       
3 Дудин С.А. Козлова Е.В. 5а С оплатой
4 Дудин С.А. Кущева А.О. 5б С оплатой
5 Дудин С.А. Кущева А.О. 5б С оплатой

Замещение на 5.12.16 (понедельник)

№ урока Фамилия замещаемого Фамилия замещающего Класс
1 Дудин С.А Лаврищева В.В. 5б
2       
3 Дудин С.А Спиридонов О.Ф. 5а
4 Дудин С.А Тимофеева О.Ю. 8
5 Дудин С.А Салькова А.С. 5б
6 Дудин С.А Спиридонов О.Ф. 7б
Замещение на 6.12.16. (вторник)
1 Дудин С.А Иконникова Ю.П. 9
       
4 Дудин С.А Салькова А.С. 5а

Замещение на 7.12.16 (среда)
№ урока Фамилия замещаемого Фамилия замещающего Класс
1 Дудин С.А. Кущева А.О. 5б
       
       
4 Дудин С.А. Хорев В.В. 5а
5 Дудин С.А. Федотова Л.В. 5а
6 Дудин С.А. Кущева А.О. 5б